พิธีกรรม

วันเลี้ยงตาปู่ จะกำหนดหลังจากหลังสงกรานต์ไปแล้ว เมื่อกำหนดวันแล้ว ผู้ชายจะมาทำความสะอาดบริเวณศาล เตรียมเครื่อง เซ่น ได้แก่ ใข่ต้ม เหล้า ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว เครื่องแต่งกายสำหรับตาปู่ และโทน 3-5 ลูก ในวันประกอบพิธี ชาวบ้านชาย หญิง จะนั่งล้อมศาลตาปู่ บุคคลสำคัญในพิธีไหว้ตาปู่ คือท้าวเธอ ได้แก่คนทรงกับบริวาร ซึ่งอาจมีจำนวน 2-5 คน เมื่อเริ่มพิธีคนตีโทนจะตีโทนเสียงดังกระหึ่ม จนตาปู่มาเข้าทรง บริวารซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ที่ได้รับการเคารพนับถือ ตาปู่ที่เข้าทรง จะใช้เสื้อผ้าที่เตรียมไว้ และรับเครื่องเซ่น โดยใช้ตะเกียบคีบขึ้นมาดม จากนนั้นร่ายรำตามเสียงและจังหวะโทน เมื่ออวยชัยให้พรแก่ลูกหลาน แต่ถ้าหากว่าชาวบ้านไปบนบาน ให้ตาปู่ช่วย เช่น ขอให้ได้ของที่หาย หรือขอให้ช่วยอะไร ถ้าได้แล้วอาจแก้บนด้วย เหล้าให ไก่ตัว ข้าวปากหม้อ ขนมหวาน เป็นต้น

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s